ASE - fagforening, se mere om ASE`s rolle nedenfor

En fagforening bliver ofte forvekslet med en a-kasse men er ikke det samme. ASE er den billige a-kasse for selvstændige og lønmodtagere og det er os du har brug for, hvis du bliver ledig og skal have dagpenge.
Fagforening eller a-kasse?
Mange har svært ved at skelne mellem en fagforening og en a-kasse. Hvad er forskellen? Se bl.a. de oftest stillede spørgsmål vedr. forskellen på fagforening og a-kasse her:
Træt af at betale til en fagforening? Meld dig ind i ASE
Forskellen kort fortalt
En fagforening kan hjælpe dig med juridisk støtte, hvis du fx bliver fyret, har problemer med din arbejdsgiver eller føler dig dårligt behandlet på din arbejdsplads. En fagforening er altså et fagligt fællesskab. En fagforening kan således ikke udbetale dagpenge, hvis du mister dit arbejde – det er en a-kasses opgave.

En a-kasse er en økonomisk forsikring i tilfælde af arbejdsløshed. Du betaler et månedligt kontingent til din a-kasse, der kvitterer med at sikre dig dagpenge, hvis du en dag står uden job. En a-kasse kan således ikke – i modsætning til en fagforening - hjælpe dig med faglig rådgivning.
Både fagforening og a-kasse?
Hvorvidt du både har brug for en fagforening og en a-kasse, afhænger af dit job, din økonomi og din holdning. Nogle mener ikke, de har brug for det faglige fællesskab, en fagforening kan tilbyde. Andre kan ikke se ideen med at være sikret mod arbejdsløshed i en a-kasse. I ASE udelukker det ene ikke det andet.
Du kan sagtens sikre dig økonomisk i ASE og samtidig være medlem af en fagforening. Også hvis du vælger at skifte fra din nuværende a-kasse for at blive medlem hos os. Omvendt stiller vi ikke krav om, at du skal være medlem af en fagforening, det er helt op til dig. Vi blander os nemlig ikke i politik og religion.
Vil du vide mere om, hvad ASE kan tilbyde dig, så ring 7013 7013.
(kilde:ase.dk) 

Ase, a-kasse, akasse, fagforening, fagforeningen, om

 

hvem er aSE - fagforening/Akasse 

ASE blev grundlagt i 1976 og er en af Danmarks største, uafhængige a-kasser for både selvstændige og lønmodtagere med cirka 150.000 medlemmer. 

Bliver du ledig, kan du som medlem få dagpenge og vejledning foruden rådgivning og kurser med fokus på at få dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi værner om at yde en optimal service for både selvstændige og lønmodtagere. Vi er til for dig.

I ASE regi møder du kompetente og engagerede medarbejdere, der er stolte af at arbejde i ASE, og som værdsættes for at tænke i muligheder og bidrage til løbende at udvikle virksomheden. (kilde:ase.dk)

 

Ase, a-kasse, akasse, fagforening, fagforeningen, om

 

ASE Vision og Mission

Mission

ASEs mission fortæller, hvorfor vi er sat i verden:

Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig af politiske, faglige og religiøse interesser

ASE er en 100% medlemsejet a-kasse. Alt, hvad vi foretager os, skal tage udgangspunkt i at skabe værdi for vores medlemmer. Vores overordnede ambition er således at skabe økonomisk tryghed for vores medlemmer gennem en effektiv, enkelt og kompetent sagsbehandling til en af markedets laveste priser.

ASE varetager ikke nogle bestemte menneskers interesser, så alle medlemmer har de samme vilkår, uanset hvem du er. Du er altid velkommen i ASE, selvom du er med i en fagforening. Vi varetager dine interesser, når det gælder a-kasse. 

ASE har en performancekultur med en ubureaukratisk organisering, så den enkelte medarbejder har indflydelse på sine egen hverdag, og alle har et ansvar. Det gør os ligeledes effektive. Til fordel for ASE og vores medlemmer.

Vision 

ASEs vision fortæller, hvilke overordnede ambitioner, vi arbejder med:

Vi vil skabe en åben og kundeorienteret organisation, som gør medlemmer til ambassadører

Vores ambitiøse vision er en rettesnor for alt, hvad vi gør. Således har vores medarbejdere fokus på nytænkning, nye produkter og nye, effektive arbejdsprocesser – ligesom vi altid giver vores medlemmer en nærværende og optimeret service, der tager udgangspunkt i det enkelte medlem. (kilde:ase.dk)

 

Ase, a-kasse, akasse, fagforening, fagforeningen, om