Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id. SHELL Benzinselskab. Bestil Shell kundekort og fÃ¥ Rabat pÃ¥ Benzin og Diesel. Rabatkort

Shell - Made to move - Shell Benzinselskab

Klik her for at besøge Shell

shell, kundekort, rabatkort, fyrringsolie, benzinkort, betsil, Benzin, billig, diesel,  benzintank, benzinpriser, benzinpris,

Som et af verdens førende energiselskaber spiller Shell en nøglerolle i at hjælpe med at imødekomme verdens stigende energiefterspørgsel pÃ¥ økonomiske, miljømæssige og socialt ansvarlige mÃ¥der. I Danmark beskæftiger Shell omkring 500 medarbejdere og er involveret i en række forretningsaktiviteter. (kilde:Shell.dk)

shell, kundekort, rabatkort, fyrringsolie, benzinkort, betsil, Benzin, billig, diesel,  benzintank, benzinpriser, benzinpris,

shell, kundekort, rabatkort, fyrringsolie, benzinkort, betsil, Benzin, billig, diesel,  benzintank, benzinpriser, benzinpris,

I højre side kan du gå tilbage til oversigten over benzinselskaber

shell`s historie i danmark

Shell har arbejdet i Danmark siden 1913. Først under navnet A/S Dansk Engelsk Benzin & Petroleums Co., som senere skiftede navn til A/S Dansk Shell.
Lige fra starten har levering af olieprodukter til de danske forbrugere været kernen i forretningen, selv om aktiviteterne er blevet udvidet gennem Ã¥rene. Shell-raffinaderiet i Fredericia, som er en væsentlig del af selskabet, blev etableret i 1966.
Dansk Shell har en kundeorienteret organisation og en decentral ansvars- og beslutningsstruktur. Alle medarbejdere ved, at tilfredse kunder er virksomhedens berettigelse. Derfor er kunders behov og forventninger grundlaget for               udvikling af produkter og serviceydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.
(kilde:Shell.dk)

shell, kundekort, rabatkort, fyrringsolie, benzinkort, betsil, Benzin, billig, diesel,  benzintank, benzinpriser, benzinpris,

shell`s virksomheds historie

For næsten 200 år siden begyndte en antikvitetshandler fra London at importere muslingeskaller fra det fjerne østen for at tilfredsstille et marked for eksotisk dekoration. Marcus Samuels virksomhed blev grundstenen for en driftig import-eksport forretning, som senere blev ført videre af hans sønner Marcus Junior og Sam. I denne tid blev olie i stort omfang brugt til belysning og som smøremiddel og industrien var baseret i Baku i Rusland, hvor der fandtes store reserver af olie af høj kvalitet og en strategisk beliggende naturlig havn.

Revolutionering af olietransport

Opfindelsen af forbrændingsmotoren i 1886 førte til en kraftig stigning i efterspørgslen af brændstof til transport. Byggende på deres shippingekspertise bestilte Samuel brødrene en flåde af dampere til transport af olie i store mængder. Med jomfrurejsen af deres første tankskib, Murex revolutionerede de olietransporten. I 1892 var Murex det første tankskib nogensinde, som sejlede i transit gennem Suez-kanalen. Brødrenes selskab fik navnet Shell Transport and Trading Company i 1897. Det brugte en muslingeskal som sit logo.

Virksomheden bliver til Kongelig Hollandske Shell

Shell Transports aktiviteter i Østen, kombineret med en søgen efter nye oliekilder for at mindske afhængigheden af Rusland, bragte det i kontakt med kongelig hollandske Petroleum. For at beskytte sig mod  dominans af Standard Oil slog de to virksomheder sig sammen i 1903. I 1907 flettedes de fuldt ind i den kongelige hollandske Shell Group. Shell ændrede sit logo til muslingeskallen eller den almindelige kammusling, som anvendes i dag. Ved udgangen af 1920'erne var Shell verdens største olieselskab, der producerede 11% af verdens rÃ¥olie og ejede 10% af dens tankskibstonnageenheder. 1930'erne var svære: koncernens aktiver i Mexico blev beslaglagt og den blev tvunget til at indrømme generøse vilkÃ¥r til den venezuelanske regering, da den nationaliserede landets oliefelter.

Udvidelse efter krigen

Efter Anden Verdenskrig, da freden medførte et boom i bilismen, udvidede Shell til Afrika og Sydamerika. Shipping blev større og forsynet bedre med energi. I 1947 borede Shell de første kommercielt levedygtige offshore oliebrønde i den Mexicanske Golf. I 1955 havde Shell 300 brønde. I 1958 begyndte Shell produktionen i Nigeria.

Oliekrisen

I 1969 tog Ghaddafi magten i Libyen, skar ned på olieproduktion og hævede priserne. Andre producenter truede med at gøre det samme og Yom Kippur-krigen i 1973 satte krisen på spidsen. I løbet af få uger firedoblede OPEC-landene olieprisen og gennemførte en to måneders boykot. Effekten for Vesten var en økonomisk katastrofe.

Udnyttelsen af nye ressourcer

shell, kundekort, rabatkort, fyrringsolie, benzinkort, betsil, Benzin, billig, diesel,  benzintank, benzinpriser, benzinpris,

1970'erne var præget af Shell's udvikling af oliefelterne i Nordsøen og Sydamerika - vanskelig og dyr at udføre, men afgørende pga. de begrænsede forsyninger fra Mellemøsten. I 1978 afsluttede Shell Cognac boringen og produktionsplatformen i den Mexicanske Golf, verdens højeste platform på 1.100 fod.

Ekspansion

Fra midten af 1990'erne blev den offentlige kontrol med olieindustrien intensiveret i takt med at miljøspørgsmål kom i forgrunden. Shell blev kritiseret over planerne om at bortskaffe Brent Spar-platformen og løb også ind i vanskeligheder i Nigeria. Da det nye årtusinde kom i gang, udvidede Shell i Kina og Rusland. I 2005 opløste Shell sin gamle koncernstruktur for at skabe et enkelt nyt selskab. Shell er fortsat et af verdens største olie- og gasselskaber. Vi har interesser i flydende naturgas og gas til flydende produkter, vi bidrager til udvikling af bæredygtige biobrændstoffer, og vi er involveret i vind-projekter.

(kilde:Shell.dk)