Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id. Storebæltsbroen - BroBizz, kom billigt over storebælt med en Brobizz. Spar mange penge

Storebæltsbroen - BroBizz

Klik her for at bestille Brobizz eller se mere om Storebæltsforbindelsen

Storebælt, Storebæltsbroen, Brobizz, bropas, bizz

om Brobizz - så kommer du nemt over storebælt

Her kan du bruge din BroBizz
Først og fremmest er BroBizz beregnet til når du kører over Storebælt, men det er ikke det eneste, den kan bruges til.
Storebælt tilbyder via EasyGo-samarbejdet, en lang række muligheder med din BroBizz, uden at du behøver gøre noget. Du kan automatisk bruge din Storebælt BroBizz til at betale bompenge, parkering og færgeoverfarter rundt omkring i Danmark, Norge og Sverige.
Her kan BroBizz’en bruges
Storebælts BroBizz på Øresundsbron
Storebælts BroBizz’er kan automatisk bruges på Øresund. Det er imidlertid vigtigt at du sikrer dig, at du har den rigtige aftale på Øresundbron, så du får den bedst mulige pris i forhold til det antal ture, du kører over Øresund.
Fritidskunder på Øresund
Øresunds BroBizz på Storebælt
Har du en BroBizz fra Øresundsbron, kan den automatisk benyttes på Storebæltsbroen, uden at du skal lave en separat aftale med Storebælt. Din Øresunds BroBizz fungerer som en BroBizz Fritid hos Storebælt.
BroBizz Fritid
Parkering i Københavns lufthavn
Du kan bruge din BroBizz til at betale for parkering i en række p-huse i Københavns lufthavn i Kastrup. Indimellem er der også gode rabatter at hente.
Lufthavnsparkering
Erhvervsbilister med en Øresunds BroBizz
Hvis du skal bruge din Øresunds BroBizz til erhvervskørsel på Storebælt, bør du tage et kig på vores BroBizz Erhvervsaftaler, der er målrettet forskellige typer erhvervstrafik.
BroBizz Erhvervsaftaler
Husk at montere din BroBizz i forruden!
Hvis du holder din BroBizz i hånden eller har den liggende løst i bilen, er der stor risiko for, at den ikke bliver aflæst korrekt. Det betyder, at bommen enten ikke går op eller ender på køleren af din bil. Så, for din egen skyld, husk at montere din BroBizz korrekt.
Montering af BroBizz
Kun én BroBizz i bilen
Det er vigtigt kun at have én BroBizz i bilen. Hvis du har flere BroBizz'er med, skal du lægge dem, der ikke skal bruges, i den tilhørende Brobizz-taske eller foliepose. Ellers vil du blive opkrævet for hver BroBizz. (kilde:storebaelt.dk)

Om Storebæltsbroen

To broer og en tunnel udgør den 18 km lange, faste forbindelse over Storebælt.
Anlægsarbejdet på Storebælt fandt sted fra 1988-1998. Motorvejen over Storebælt blev åbnet i 1998 og banen i 1997.
De samlede anlægsomkostninger for hele Storebæltsprojektet beløb sig til 21,4 mia. i 1988-priser. Omkostningerne blev anvendt stort set ligeligt på vej- og baneforbindelsen.
Til dækning af anlægsudgifterne har A/S Storebælt optaget lån på danske og internationale kapitalmarkeder.

Østbro
Østbroen mellem Sjælland og Sprogø er 6.790 m lang.
Østbroen består af en underbygning og en overbygning.
Underbygningen i beton omfatter pyloner, ankerblokke, bropiller og landfæster.
Overbygningen i stål omfatter brofag og kabler.
Selve hængebroen mellem de to ankerblokke er ca. 2.700 m lang. Hængebroen består af det frie spænd mellem de to pyloner på 1.624 m plus de to sidespænd mellem pyloner og ankerblokke på hver især 535 m.
Hængebroen er forbundet med 23 tilslutningsfag (14 fra Sjælland og 9 fra Sprogø).
Storebælts Østerrende, som Østbroen spænder over, er internationalt farvand. Gennemsejlingshøjden er på 65 m.
Fakta om pylonerne
Pylonerne er med deres 254 m blandt Danmarks højeste punkter.
Sænkekasserne (fundamentet) til pylonerne blev støbt på en fabrik i Kalundborg og fragtet 70 km ud til brostedet. Hver sænkekasse vejer 32.000 ton.
Resten af pylonerne er støbt på stedet, fire meter ad gangen, i en såkaldt klatreforskalling der holdt betonen tør og sikrede hærdning.

Fakta om ankerblokkene
Sænkekasserne er anbragt på stenpuder for at give dem et stabilt underlag.
Resten af ankerblokkene er som pylonerne støbt på brostedet. Hver ankerblok er i alt ca. 63 m høj.
Fakta om bropillerne og landfæsterne
Østbroens landfæster og den første bropille er støbt på stedet på grund af den lave vanddybde. De andre bropiller er præfabrikerede og fragtet ud til brostedet.
Der er i alt 19 bropiller, heraf 12 mellem Sjælland og den østlige ankerblok og 7 mellem Fyn og den vestlige ankerblok.
En bropille vejer i gennemsnit 6.000 ton.

Fakta om kablerne
Vejbanen bæres af to parallelle kabler, som går fra den ene ankerblok over toppen af de to pyloner til den anden ankerblok.
Kablerne er hver ca. 3 km lange og 83 cm i diameter. Hvert kabel består af en lang række tråde på 5,38 mm, og det samlede antal tråde i hvert kabel er 18.648 stk.
For at holde kablerne sammen er der viklet stålwirer omkring dem. Til slut er de blevet efterbehandlet for at undgå rust.
Østtunnel
Østtunnelen blev bygget 1988-1996.
Østtunnelen for togtrafik er 8.024 m lang og består af to adskilte tunnelrør med et spor i hver.
De to tunnelrør er forbundet af 31 tværtunneler, der dels fungerer som flugtvej, dels rummer vigtige installationer.
Østtunnelen er en boret tunnel. Fire boremaskiner, en i hver retning i hvert tunnelrør, blev specialfremstillet til denne opgave.
Den 40 cm tykke tunnelvæg består af i alt 62.500 sammenboltede betonelementer.
Elementerne blev fremstillet på en midlertidig fabrik i Halsskov.
Fra havets bund til oversiden af tunnelen er der mellem 12 og 40 meter. Tunnelen er på sit dybeste punkt 75 m under havoverfladen.
Vestbro
Vestbroen blev bygget 1989-1994.
Vestbroen, der er en kombineret vej- og jernbanebro, er 6.611 m lang.
Vestbroen er egentlig to parallelle broer, en til vej og en til jernbane.
Både broens over- og underbygning blev fremstillet i beton på en fabrik ved Lindholm på Fyn.
Elementerne til Vestbroen blev fragtet ud til brostedet af flydekranen Svanen.
På de 62 bropiller ligger 63 brofag. 51 fag à 110 m og 12 fag á 82 m. Hvert brofag består af en vej- og jernbanedrager.
Broens gennemsejlingshøjde er 18 m.
Sprogø
Sprogø midt i Storebælt forbinder broer og tunnel.
Sprogø er 154 ha stor. I forbindelse med anlægsarbejdet er øen blevet udvidet, og den er i dag ca. fire gange større, end den var før Storebæltsbroen blev bygget.
Den oprindelige del af øen er fredet. Øen har et rigt dyreliv, bl.a. en sjælden grønbroget tudse og en mængde fuglearter.
Hovedbygningerne på øen har fra 1922 til 1961 rummet et såkaldt pigehjem, hvor unge piger blev anbragt, hvis de blev gravide uden for ægteskabet eller på anden måde ikke passede ind i tidens normer. I dag er Sprogø ubeboet.

(kilde:storebaelt.dk) 

Storebælt, Storebæltsbroen, Brobizz, bropas, bizz